Modul socjo: Results

From RiversWiki
Jump to: navigation, search
Sierobi.png
Page under construction.
Moduł Socjo | Literatura wirusologiczna, czyli infekcyjność vs:
Bieżące wyniki

Polish.png Wersja artykułu w języku polskim

Population characteristics in Poland

Rys 1: Population density
Rys 2: Commune types


Map of commune types in Poland, Fig. 2
and population density in Poland, Fig. 1.


Fig 3:Low density area fraction
Fig 4:High density area fraction


Area fraction with low, fig.3, or high, fig.4, population density in communes in Poland.


Fig 5: Population density distribution in communes


Fig : Communes' area distribution
Fig
Fig :