Literatura

From RiversWiki
Jump to: navigation, search
Moduł Socjo | Literatura wirusologiczna, czyli infekcyjność vs:
Współczynnik pH
Przegląd literaturowy został podzielony tematycznie, ze względu na czynniki mogące wpływać na infekcyjność wirusa grypy. Dostęp do tematów umożliwia Menu umieszczone z prawej strony.

Czynniki rozpoznane, wpływające na infekcyjność wirusa to:

 1. zawartość wydzieliny nosowej (np śluz)
 2. typ powierzchni, na której wirus jest kultywowany (porowata/gładka); gładka lepiej przenosi
 3. typ wirusa
 4. stężenie wirusa
 5. temperatura
 6. wilgotność względna (RH)
 7. dostęp światła i UV
 8. pH

Zakażenie możliwe trzema drogami:

 1. wielkie krople (o średnicy 10-20 mikronów)
 2. aerozol (małe krople o średnicy < 5 mikronów; aerozole są źródłem infekcji dalekozasięgowych; wydaje się też, że aerozole stanowią podstawową drogę infekcji)
 3. kontakt

Cząstki o średnicy < 3 mikrony i jednostkowej gęstości w zasadzie nie osadzają się, zaś cząstki o średnicy 5 mikronów po 62 min, o średnicy 100 mikronów po 10s. Dość istotne wydaje się też pojęcie zarodka kropli. Jest to skurczona przez wyparowanie wody kropelka pochodząca z kichania lub kasłania. Początkowo mogła mieć d k 20 mikronów, ale skurczyła się do d<10mikrom. Jest higroskopijna. Większość cząstek z kichania i kasłania ma d < 5-10 mikronów.

Czynniki wpływające na infekcje dalekozasięgowe:

 1. stężenie
 2. dawka infekcyjna
 3. ilość wyprodukowanych zakaźnych cząstek
 4. czas rozsiewania infekcyjnego roznosiciela
 5. trwałość roznosiciela w środwisku