Difference between revisions of "Main Page"

From RiversWiki
Jump to: navigation, search
(Uczestnicy Konsorcjum)
Line 18: Line 18:
 
# '''Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego''' – Pawińskiego 5A, Blok D, Warszawa PL-02-106, Poland
 
# '''Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego''' – Pawińskiego 5A, Blok D, Warszawa PL-02-106, Poland
 
# '''Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences''' – Xiaohongshan 44, Wuhan, 430071, China
 
# '''Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences''' – Xiaohongshan 44, Wuhan, 430071, China
 +
 +
Działają one na rzecz opracowania metod wykrywania i identyfikacji wirusa ptasiej grypy serotypu A(H5N1) w celu zapobiegania i ewentualnej kontroli wybuchów epidemii ptasiej grypy. Wśród zadań postawionych w projekcie należy wyszczególnić: [1] – mikrobiologiczne zbadanie podstaw przeżywalności wirusa ptasiej grypy, [2] – zbadanie wpływu związków chemicznych i warunków fizycznych na przetrwanie wirusa, [3] – wyznaczenie roli zbiorników środowiskowych, [4] – opracowanie standardowych metod wykrywania oraz pomiarów koncentracji wirusa w środowiskach wodnych, materiałach spożywczych, wodach ściekowych, itp., [5] – przygotowanie adekwatnej bazy danych wraz z odpowiednimi narzędziami do ich analizy, a jeśli to możliwe, także zbudowania odpowiednich modeli symulacyjnych, w celu opracowania schematów działań opartych na danych obserwacyjnych, które służyłyby zapobieganiu i kontroli rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy wśród ludzi i zwierząt. Szczególnie w trakcie ponownego przywracania hodowli, po wypadkach jej całkowitego zniszczenia w trybie prewencyjnym.
 +
 +
=== Cele Projektu ===
 +
Zasadniczym celem projektu RIVERS (Resistance of Influenza Viruses in Environmental Reservoirs and Systems) typu STREP (Specific Targeted REsearch or innovation Project), w ramach szóstego programu ramowego Unii Europejskiej, jest wypracowanie metod prewencyjnych i kontrolnych w stosunku do rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy A(H5N1). W ramach celu ogólnego można wyszczególnić następujące grupy:
 +
 +
* zebranie danych dotyczących przetrwania wirusa ptasiej grypy w środowiskach naturalnych
 +
* uzyskanie podstaw naukowych wiedzy o przetrwaniu wirusa ptasiej grypy w warunkach eksperymentalnych
 +
* znalezienie zależności wpływu różnorodnych czynników chemicznych i/lub fizycznych na przetrwanie wirusa ptasiej grypy
 +
* znalezienie zależności wpływu różnych technologii stosowanych w przemyśle spożywczym na przetrwanie wirusa, oraz ewentualne opracowanie technologii zapobiegających
 +
* w sytuacji gdy dostępne będą stosowne dane o zachowaniu wirusa A(H5N1), próba opracowania modeli analitycznych, a zwłaszcza modeli symulacyjnych, opisujących zdolności przetrwania i dynamikę rozwoju populacji wirusa ptasiej grypy w różnych środowiskach, oraz w warunkach kontrolowanych laboratoryjnie, dla istotnych gatunków zwierząt – tak hodowlanych jak i swobodnie migrujących, w określonych biotypach środowiska naturalnego.
 +
 +
 +
=== Pakiety zadań projektu ===
 +
Pakiety (WP – WorkPackages) projektu RIVERS zgrupowane są w cztery programy (WPG – WorkProgrammes) według struktury i zawartości merytorycznej podanej jak następuje:
 +
 +
'''WPG I''' – Przetrwanie wirusa ptasiej grypy w środowiskach i zbiornikach wodnych
 +
* WP0: Podstawy molekularne dla przetrwania i mutacji wirusa, w szczególności badania tzw. „bio-equivalence” w odniesieniu do możliwości stosowania metod wypracowanych dla identyfikacji i wykrywalności wirusa grypy typu A(H1N1) dla analogicznych sytuacji w odniesieniu do wirusa A(H5N1).
 +
* WP1: Koncentracja, identyfikacja i szacowanie ilościowe występowania wirusa grypy w zbiornikach wodnych, w terenach podmokłych i w faunie wodnej.
 +
* WP2: Obserwacja wirusa ptasiej grypy w środowisku naturalnym
 +
* WP3: Obserwacja koncentracji i przetrwania wirusa ptasiej grypy w warunkach eksperymentalnych
 +
* WP4: Wpływ związków występujących w wodzie na przetrwanie wirusa AIV.
 +
 +
'''WPG II''' –  Przetrwanie wirusa ptasiej grypy w powietrzu i na powierzchniach
 +
* WP5: Wpływ czynników atmosferycznych na przetrwanie wirusa
 +
* WP6: Żywotność wirusa w otoczeniu gospodarstw wiejskich.
 +
* WP7: Wpływ związków w występujących powietrzu i na powierzchniach gruntowych na przetrwanie wirusa
 +
* WP8: Określenie wpływu wybranych parametrów procesu produkcji spożywczej na przetrwanie wirusa.
 +
 +
'''WPG III''' –  Modelowanie teoretyczne wraz z wnioskami i rekomendacjami
 +
* WP9: Modelowanie dynamiki populacji wirusa grypy w naturalnych zbiornikach wodnych, w powietrzu oraz na powierzchniach, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, akwenów wodnych i habitatów naturalnych.
 +
 +
'''WPG IV''' – Wykorzystanie i rozpowszechnienie wyników. Zarządzanie projektem.
 +
* WP10: Wnioski i rekomendacje dla zapobieganiu, kontroli i zarządzania kryzysowego w razie wybuchów epidemii ptasiej grypy wśród ptactwa dzikiego i hodowlanego, potencjalnie prowadzących do powstania warunków dla pandemii porównywalnej z wysoce śmiertelnym epizodem tzw. grypy hiszpanki w latach 1918-1919.
 +
* WP11: Zarządzanie projektem.

Revision as of 12:50, 14 March 2008

Projekt

 • Projekt SSPE-CT-2006-44405 – Resistance of Influenza Viruses in Environmental Reservoirs and Systems (RIVERS)

Wprowadzenie – Pojawienie się, w znaczącej skali, choroby ptasiej grypy wywoływanej przez wysoko patogenicznego wirusa (H5N1) genotypu A, postawiło wiele pytań i problemów w związku z odpowiedzialnością za politykę ochrony i prewencji, ryzyko gospodarcze i zdrowotne. Wiedza naukowa o ekologii i występowaniu wirusa H5N1 w środowisku naturalnym jest wysoce niedostateczna. W szczególności nie zbadany został strategicznie istotny mechanizm przetrwania wszystkich odmian wirusa HPAIV (Highly Patogenic Avian Influenza Virus), w tym w szczególności szczepu H5N1. Dostępne dane są ograniczone, a często nawet sprzeczne, istnieje bardzo mało informacji dotyczących zachowania się wirusa ptasiej grypy w środowisku, a zatem w akwenach wodnych, w powietrzu oraz w glebie i na powierzchniach gruntowych. Nie istnieją także wypracowane metody oraz standardowe protokoły wykrywania jego obecności w środowisku naturalnym, w odchodach, w glebie, organizmach innych niż ptaki, a także w roślinności. Techniki takie powinny umożliwić szybkie, ilościowe, wystarczająco czułe, a przede wszystkim powtarzalne, oznaczenia obecności i stężenia wirusa w rutynowy sposób, w standardowych warunkach (także, a nawet szczególnie w warunkach polowych, oraz przez niedoświadczony personel). Wyniki badań przeprowadzonych na innych podtypach wirusa grypy nie mogą zostać w prosty sposób zaadaptowane do badań nad wirusem H5N1, choć mogą i powinny służyć za punkt wyjścia przy opracowywaniu matod specyficznych dla serotypu H5N1.

Uczestnicy Konsorcjum

W projekcie Resistance of Influenza Viruses in Environmental Reservoirs and Systems (RIVERS) uczestniczy dziewięć instytucji, w tym trzy z kontynentu azjatyckiego:

 1. Institut Pasteur de Paris (koordynator projektu) – 25-28 rue du Docteur Roux, 75015, Paris, France
 2. Cantacuzino National Institute of Research and Development Microbiology and Immunology – Splaiul Independentei 103, district 5, Bucuresti, 1-525 050096, Romania
 3. The Stephan Angeloff Institute of Microbiology – Acad. G. Bonchev Str. 26, Sofia, 1113, Bulgaria
 4. Institut Pasteur du Cambodge – 5, Monivong Boulevard, Phnom Penh, 983, Cambodia
 5. Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences – Pasteur Institute of Shanghai – 225 South Chong Qing Rd., #2, Shanghai, 200025, China
 6. Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) – 42 rue Scheiffer, 75116 Paris, France
 7. Institut Pasteur de Lille – 1 rue du Professeur Calmette, 59019, Lille, France
 8. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego – Pawińskiego 5A, Blok D, Warszawa PL-02-106, Poland
 9. Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences – Xiaohongshan 44, Wuhan, 430071, China

Działają one na rzecz opracowania metod wykrywania i identyfikacji wirusa ptasiej grypy serotypu A(H5N1) w celu zapobiegania i ewentualnej kontroli wybuchów epidemii ptasiej grypy. Wśród zadań postawionych w projekcie należy wyszczególnić: [1] – mikrobiologiczne zbadanie podstaw przeżywalności wirusa ptasiej grypy, [2] – zbadanie wpływu związków chemicznych i warunków fizycznych na przetrwanie wirusa, [3] – wyznaczenie roli zbiorników środowiskowych, [4] – opracowanie standardowych metod wykrywania oraz pomiarów koncentracji wirusa w środowiskach wodnych, materiałach spożywczych, wodach ściekowych, itp., [5] – przygotowanie adekwatnej bazy danych wraz z odpowiednimi narzędziami do ich analizy, a jeśli to możliwe, także zbudowania odpowiednich modeli symulacyjnych, w celu opracowania schematów działań opartych na danych obserwacyjnych, które służyłyby zapobieganiu i kontroli rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy wśród ludzi i zwierząt. Szczególnie w trakcie ponownego przywracania hodowli, po wypadkach jej całkowitego zniszczenia w trybie prewencyjnym.

Cele Projektu

Zasadniczym celem projektu RIVERS (Resistance of Influenza Viruses in Environmental Reservoirs and Systems) typu STREP (Specific Targeted REsearch or innovation Project), w ramach szóstego programu ramowego Unii Europejskiej, jest wypracowanie metod prewencyjnych i kontrolnych w stosunku do rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy A(H5N1). W ramach celu ogólnego można wyszczególnić następujące grupy:

 • zebranie danych dotyczących przetrwania wirusa ptasiej grypy w środowiskach naturalnych
 • uzyskanie podstaw naukowych wiedzy o przetrwaniu wirusa ptasiej grypy w warunkach eksperymentalnych
 • znalezienie zależności wpływu różnorodnych czynników chemicznych i/lub fizycznych na przetrwanie wirusa ptasiej grypy
 • znalezienie zależności wpływu różnych technologii stosowanych w przemyśle spożywczym na przetrwanie wirusa, oraz ewentualne opracowanie technologii zapobiegających
 • w sytuacji gdy dostępne będą stosowne dane o zachowaniu wirusa A(H5N1), próba opracowania modeli analitycznych, a zwłaszcza modeli symulacyjnych, opisujących zdolności przetrwania i dynamikę rozwoju populacji wirusa ptasiej grypy w różnych środowiskach, oraz w warunkach kontrolowanych laboratoryjnie, dla istotnych gatunków zwierząt – tak hodowlanych jak i swobodnie migrujących, w określonych biotypach środowiska naturalnego.


Pakiety zadań projektu

Pakiety (WP – WorkPackages) projektu RIVERS zgrupowane są w cztery programy (WPG – WorkProgrammes) według struktury i zawartości merytorycznej podanej jak następuje:

WPG I – Przetrwanie wirusa ptasiej grypy w środowiskach i zbiornikach wodnych

 • WP0: Podstawy molekularne dla przetrwania i mutacji wirusa, w szczególności badania tzw. „bio-equivalence” w odniesieniu do możliwości stosowania metod wypracowanych dla identyfikacji i wykrywalności wirusa grypy typu A(H1N1) dla analogicznych sytuacji w odniesieniu do wirusa A(H5N1).
 • WP1: Koncentracja, identyfikacja i szacowanie ilościowe występowania wirusa grypy w zbiornikach wodnych, w terenach podmokłych i w faunie wodnej.
 • WP2: Obserwacja wirusa ptasiej grypy w środowisku naturalnym
 • WP3: Obserwacja koncentracji i przetrwania wirusa ptasiej grypy w warunkach eksperymentalnych
 • WP4: Wpływ związków występujących w wodzie na przetrwanie wirusa AIV.

WPG II – Przetrwanie wirusa ptasiej grypy w powietrzu i na powierzchniach

 • WP5: Wpływ czynników atmosferycznych na przetrwanie wirusa
 • WP6: Żywotność wirusa w otoczeniu gospodarstw wiejskich.
 • WP7: Wpływ związków w występujących powietrzu i na powierzchniach gruntowych na przetrwanie wirusa
 • WP8: Określenie wpływu wybranych parametrów procesu produkcji spożywczej na przetrwanie wirusa.

WPG III – Modelowanie teoretyczne wraz z wnioskami i rekomendacjami

 • WP9: Modelowanie dynamiki populacji wirusa grypy w naturalnych zbiornikach wodnych, w powietrzu oraz na powierzchniach, ze szczególnym uwzględnieniem gleby, akwenów wodnych i habitatów naturalnych.

WPG IV – Wykorzystanie i rozpowszechnienie wyników. Zarządzanie projektem.

 • WP10: Wnioski i rekomendacje dla zapobieganiu, kontroli i zarządzania kryzysowego w razie wybuchów epidemii ptasiej grypy wśród ptactwa dzikiego i hodowlanego, potencjalnie prowadzących do powstania warunków dla pandemii porównywalnej z wysoce śmiertelnym epizodem tzw. grypy hiszpanki w latach 1918-1919.
 • WP11: Zarządzanie projektem.